Buitenschoolse opvang

De Woonboot verzorgt voor- middag- en naschoolse opvang te Berchem en Mortsel: