Visie

De tijd die een kind doorbrengt in de buitenschoolse opvang behoort tot de vrije tijd. Vrije tijd voor kinderen is speel-tijd: bezig zijn en plezier beleven is belangrijker dan presteren.

Daarom zijn twee pijlers belangrijk in onze opvang:

 • het creëren van een gezellige sfeer
  • enkele mooie hoekjes en een toffe inkleding
  • een warm onthaal
  • huiselijkheid en warmte
  • vertrouwensband met de begeleiders
 • de vrije keuze van kinderen
  • zelfinitiatief
   • kinderen kiezen zelf met wie, wat, waar, wanneer en hoelang ze spelen
   • er worden eveneens geleide activiteiten aangeboden
   • alles binnen besproken regels en afspraken
  • sociale omgang
   • De Woonboot als een sociale experimenteerruimte waar kinderen vaardigheden kunnen leren, vrienden maken, conflicten oplossen, afspraken maken en er zich aan houden, luisteren, zorg dragen voor elkaar, leren geven en nemen, duidelijk maken wat je wil en niet wil, …
   • Samen spelen met andere kinderen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Denken we maar aan eerlijk spelen, verlies aanvaarden, beurtrol hanteren, leiding geven en aanvaarden. Daarbij is variatie in materiaal, thema’s, geleid en vrij spel nodig om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.