De Woonboot

Scholengroep Ankerwijs organiseert voor al onze scholen buitenschoolse kinderopvang.

We bieden elke schooldag en op elke school voor-, middag- en naschoolse opvang aan. Tijdens de meeste schoolvakanties bieden we ook vakantieopvang aan voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Een ploeg enthousiaste begeleiders biedt kinderen tijdens de opvang boeiende, speelse en creatieve activiteiten aan.

Recente nieuwsberichten:

Vakantieopvang 2023

Krokusvakantie van 20 februari tot 24 februari 2023

Paasvakantie (eerste week) van 3 april tot 7 april 2023

Zomeropvang ( eerste 2 weken juli ) van 3 juli tot 14 juli 2023
Zomeropvang ( laatste weken augustus) van 16 augustus tot 25 augustus 2023

De folder kan je vinden onder de downloads.
Inschrijven voor de krokus en paasopvang vanaf maandag 16/1/23 om 20u via deze website.

Inschrijven voor de zomeropvang vanaf 13/3/23

Meer nieuwsberichten…