De Woonboot

Scholengroep Ankerwijs organiseert voor al onze scholen buitenschoolse kinderopvang.

We bieden elke schooldag en op elke school voor-, middag- en naschoolse opvang aan. Tijdens de meeste schoolvakanties bieden we ook vakantieopvang aan voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Een ploeg enthousiaste begeleiders biedt kinderen tijdens de opvang boeiende, speelse en creatieve activiteiten aan.

Recente nieuwsberichten:

De inschrijvingen voor de zomeropvang 2021 zijn afgesloten.

Het Woonbootteam zorgt er deze vakantie voor dat meer dan 700 kinderen een leuke speelweek of themaweek zullen beleven !

Je kan de programma’s en de praktische informatie van de speelweken/themaweken terugvinden onder ‘downloads’.

Meer nieuwsberichten…