De Woonboot

Scholengroep Ankerwijs organiseert voor al onze scholen buitenschoolse kinderopvang.

We bieden elke schooldag en op elke school voor-, middag- en naschoolse opvang aan. Tijdens de meeste schoolvakanties bieden we ook vakantieopvang aan voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Een ploeg enthousiaste begeleiders biedt kinderen tijdens de opvang boeiende, speelse en creatieve activiteiten aan.

Recente nieuwsberichten:

Inschrijvingen zomervakantie 2022

De inschrijvingen voor de zomerweken starten op maandag 14 maart 2022 om 8u. Dan kan je op onderstaande knop doorklikken naar het inschrijvingsformulier.

Opgelet : Voor de kleuterspeelweken geven we voorrang aan weekinschrijvingen van 14 maart tot 30 april. Vanaf 5 mei kan er ook voor losse dagen ingeschreven worden.
Voor de themaweken (lagere school) schrijf je steeds voor een hele week in.

Wat moet je alvast klaarhouden voor de inschrijving :  

Rijksregisternummer van je kind én van jezelf (betalende ouder) Dit is vanaf nu nodig om een fiscaal attest te verkrijgen.

Op het einde van de inschrijving , krijg je de betaalgegevens. We vragen je om binnen de 7 dagen de betaling in orde te brengen.  Pas na ontvangst van de betaling is de plaats in de opvang gereserveerd.

Vakantieaanbod De Woonboot 2022

Onze nieuwe folder kan je vinden bij de downloads !

Inschrijvingen voor de krokus-en paasvakantie starten op 17 januari 2022 om 8u via deze pagina.

Inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 14 maart 2022 om 8u. ( Het huidige aanbod voor de zomer wordt nog uitgebreid)

Meer nieuwsberichten…