De Woonboot

Scholengroep Ankerwijs organiseert voor al onze scholen buitenschoolse kinderopvang.

We bieden elke schooldag en op elke school voor-, middag- en naschoolse opvang aan. Tijdens de meeste schoolvakanties bieden we ook vakantieopvang aan voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Een ploeg enthousiaste begeleiders biedt kinderen tijdens de opvang boeiende, speelse en creatieve activiteiten aan.

Recente nieuwsberichten:

Vakantieaanbod De Woonboot 2022

Onze nieuwe folder kan je verwachten tegen half december !

Inschrijvingen voor de krokus-en paasvakantie starten begin januari 2022.

Meer nieuwsberichten…