Tarieven

voor- middag- en naschoolse opvang

Berchem

School de Merode

voorschoolse opvang€ 1,25 per halfuur
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang€ 2.5 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,5 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 16 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

De Knikkerbaan

voorschoolse opvang€ 1,25 per halfuur
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang € 2.5 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,5 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 16 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Het Hinkelpad

voorschoolse opvang€ 1,25 per halfuur
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang € 2.5 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,5 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 16 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Mortsel

De Tandem

voorschoolse opvang€ 1,25 per beurt
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang€ 1.25 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,25 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Klimboom

voorschoolse opvang€ 1,25 per beurt
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang€ 1.25 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,25 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Rozenregen

voorschoolse opvang€ 1,25 per beurt
middagopvang€ 1,15
naschoolse opvang
woensdagmiddagopvang
€ 1.25 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
€ 1.25 eerste begonnen uur, nadien € 1,25 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,25 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

versie: 16.08.2021

  • De prijzen voor- en naschools toezicht in de stad Mortsel liggen lager dan de prijzen in de stad Antwerpen. Reden: de stad Mortsel geeft meer subsidies voor onze werking.
  • De prijzen voor de vakantieopvang (kleuters) liggen in stad Antwerpen lager dan in de stad Mortsel. Reden: de stad Antwerpen geeft subsidies voor onze vakantiewerking (enkel voor de kleuteropvang).