Tarieven

voor- middag- en naschoolse opvang

Berchem

School de Merode

voorschoolse opvang€ 1,32 per halfuur
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang€ 2.64 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,64 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 19 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

De Knikkerbaan

voorschoolse opvang€ 1,32 per halfuur
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang € 2.64 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,64 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 19 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Het Hinkelpad

voorschoolse opvang€ 1,32 per halfuur
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang € 2.64 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,64 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 19 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Mortsel

De Tandem

voorschoolse opvang€ 1,32 per beurt
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang€ 1.32 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,32 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Klimboom

voorschoolse opvang€ 1,32 per beurt
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang€ 1.32 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,32 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Rozenregen

voorschoolse opvang€ 1,32 per beurt
middagopvang€ 1,22
naschoolse opvang
woensdagmiddagopvang
€ 1.32 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
€ 1.32 eerste begonnen uur, nadien € 1,32 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,32 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 23 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

versie: 01.09.2023

  • De prijzen voor- en naschools toezicht in de stad Mortsel liggen lager dan de prijzen in de stad Antwerpen. Reden: de stad Mortsel geeft meer subsidies voor onze werking.
  • De prijzen voor de vakantieopvang (kleuters) liggen in stad Antwerpen lager dan in de stad Mortsel. Reden: de stad Antwerpen geeft subsidies voor onze vakantiewerking (enkel voor de kleuteropvang).

KANSENTARIEF SCHOLEN BERCHEM ( in samenwerking met Stad Antwerpen)

Het Hinkelpad/De Knikkerbaan/School de Merode

  • Heeft je kind recht op kansentarief? Dan krijg je 80% korting op de standaardprijs van de voor en naschoolse opvang. Stuur het A-kaartnummer van je kind per mail naar kinderopvang@ankerwijs.be. De korting wordt automatisch toegepast 
  • Heb je geen A-kaart? Bezorg ons dan je attest kansentarief of het kleefbriefje van je mutualiteit voor je inschrijft.

Meer info over de A-kaart met kansentarief vind je op de website www.antwerpen.be/info/a-kaart-met-kansentarief