Tarieven

voor- middag- en naschoolse opvang

Berchem

School de Merode

voorschoolse opvang€ 1,22 per halfuur
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvang € 1,22 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,44 per uur
vakantie-opvang kleuters
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

De Knikkerbaan

voorschoolse opvang€ 1,22 per halfuur
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvang € 1,22 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,44 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 14 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Het Hinkelpad

voorschoolse opvang€ 1,22 per halfuur
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvang € 1,22 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 2,44 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 14 hele dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Mortsel

De Tandem

voorschoolse opvang€ 1,17 per beurt
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvangeerste uur € 1,17 nadien € 1,17 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,17 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 21.5 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Klimboom

voorschoolse opvang€ 1,17 per beurt
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvangeerste uur € 1,17 nadien € 1,17 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,17 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 21.5 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

Rozenregen

voorschoolse opvang€ 1,17 per beurt
middagopvang€ 1,14
naschoolse opvangeerste uur € 1,17 nadien € 1,17 per halfuur
huiswerkbegeleiding€ 1,17 per uur
vakantie-opvang kleuters€ 21.5 per dag
vakantie-opvang lagere schoolafhankelijk per themakamp

versie: 08.06.2019

  • De prijzen voor- en naschools toezicht in de stad Mortsel liggen lager dan de prijzen in de stad Antwerpen. Reden: de stad Mortsel geeft meer subsidies voor onze werking.
  • De prijzen voor de vakantieopvang (kleuters) liggen in stad Antwerpen lager dan in de stad Mortsel. Reden: de stad Antwerpen geeft subsidies voor onze vakantiewerking (enkel voor de kleuteropvang).