De Woonboot

De buitenschoolse kinderopvang met visie!

Visie

De tijd die een kind doorbrengt in de buitenschoolse opvang behoort tot de vrije tijd. Vrije tijd voor kinderen is speel-tijd: bezig zijn en plezier beleven is belangrijker dan presteren. Daarom zijn twee pijlers belangrijk in onze opvang: het creëren van een gezellige sfeer en
de vrije keuze van kinderen.

Het creëren van een gezellige sfeer in de opvang vraagt wat inventiviteit, maar dankzij enkele mooie hoekjes, toffe decoratie en een warm onthaal voelen kinderen zich al snel thuis. Belangrijk is ook dat de omgang met kinderen huiselijkheid en warmte uitstraalt. Van de begeleid(st)ers wordt verwacht dat ze een vertrouwensband proberen op te bouwen met de kinderen, zodat kinderen zich veilig en geborgen weten in de opvang.

Het zelfinitiatief en de vrije keuze van kinderen staan centraal in de buitenschoolse opvang. Kinderen mogen zelf kiezen met wie, wat, waar, wanneer en hoelang ze spelen. Er worden eveneens geleide activiteiten aangeboden. Om dit alles in goede banen te leiden is het uiteraard noodzakelijk dat er regels en afspraken gemaakt worden waaraan iedereen zich moet houden.

Eén van de voordelen van de buitenschoolse opvang is de uitgebreidere kans tot sociale omgang. We zien ‘De woonboot’ dan ook als een sociale experimenteerruimte waar kinderen vaardigheden kunnen leren, vrienden maken, conflicten oplossen, afspraken maken en er zich aan houden, luisteren, zorg dragen voor elkaar, leren geven en nemen, duidelijkmaken wat je wil en niet wil, … Samen spelen met andere kinderen is niet alleen plezant, maar is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Denken we maar aan eerlijk spelen, verlies aanvaarden, beurtrol hanteren, leiding geven en aanvaarden, … variatie in materiaal, thema’s, ruimtes, geleid en vrij spel en in spelvormen (rollenspel, bewegingsspel, productieve spelen, exploratief spel, sociaal spel) is nodig om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

Het is niet de bedoeling de opvoedende taak van de ouders over te nemen, zij blijven uiteraard de belangrijkste rol spelen in de opvoeding van hun kind. Maar de opvang kan wel een aanvulling betekenen op de opvoeding thuis. Daarom is het nodig ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het opvanggebeuren. De dagelijkse breng- en haalmomenten zijn hiervoor zeker een efficiënt kanaal, maar ook via het oudercomité, infoavonden, het infohoekje, … proberen we ouders op de hoogte te houden van de werking en hen te betrekken waar mogelijk.