De Woonboot

De buitenschoolse kinderopvang met visie!

Fiscale attesten

Buitenschoolse kinderopvang De woonboot heeft aan de meldingsplicht van Kind en Gezin voldaan.

Deze buitenschoolse kinderopvang wordt vanuit scholengemeenschap Anker in elke school apart georganiseerd.

In de maand maart krijg je een fiscaal attest voor het vorige jaar. Dit fiscaal attest kan je bij je belastingaangifte voegen zodat je een groot deel van de facturen buitenschoolse kinderopvang door de belastingen worden terug betaald.

Op deze wijze is de buitenschoolse opvang een stuk goedkoper dan op het eerste zicht lijkt.

Indien het fiscaal attest dat je van De woonboot krijgt niet juist is, kan je op het secretariaat van De woonboot (zie contact) een nieuw attest vragen. Let wel: je kan enkel een nieuw attest krijgen als je het foutieve afgeeft